Angleščina kot globalni jezik

60-328  Angleščina kot globalni jezik

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Igor Rižnar

  Vsebina

Namen predmeta

Namen predmeta je ozavestiti študente o vlogi angleščine kot globalnega jezika.

Vsebina

  • Kratka zgodovina angleškega jezika
  • Globalizacija in angleščina kot svetovni jezik
  • Euro Angleščina
  • Angleščine in standardni angleški jezik
  • Poslovna angleščina in angleščina za posebne namene

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo