Angleščina za podjetništvo

64-018  Angleščina za podjetništvo

magistrski študijski program 2. stopnje Inoviranje in podjetništvo

Nosilec: izr. prof. dr. Igor Rižnar

  Vsebina

  • Prosti pretok idej in kultura inoviranja
  • Kultura podjetja in inoviranje
  • Prosti čas zaposlenih kot katalizator novih idej
  • Ustvarjanje inovativnih izdelkov in storitev – od iPada do Dropboxa
  • Prepoznavanje, ohranjanje in nagrajevanje kreativnih posameznikov
  • Inoviranje na področju poučevanja/učenja tujih jezikov
  • Kritično branje strokovnih in znanstvenih besedil s področja inovacij
  • Ključna strokovna terminologija v sobesedilu s področja inoviranja v angleškem in slovenskem jeziku
  • Pisanje krajših besedil na temo inoviranja (povzetki, eseji ipd.)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo