Bilančno in finančno pravo

63-106  Bilančno in finančno pravo

magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management

Nosilec: prof. dr. Tatjana Horvat

  Vsebina

Namen predmeta

Namen predmeta je uporaba glavnih področij slovenskega in mednarodnega bilančnega in finančnega prava v poslovni praksi na različnih delovnih mestih. V ospredju so odgovornosti managementa in posameznikov in uporaba letnega poročila ter znati oceniti, kdaj gre podjetje v nakup ali prodajo, ali stečaj ali prisilno poravnavo.

Vsebina

  • Pravne podlage za bilančno in finančno pravo v poslovni praksi
  • Odgovornosti managementa v gospodarstvu po bilančnem in finančnem pravu
  • Pomen letnega poročila in razkritij kot temeljnega dokumenta bilančnega prava
  • Podlage za ugotavljanje in delitev dobička/presežka oz. pokrivanje izgube/primanjkljaja
  • Priprava notranjih aktov na podlagi bilančnih in finančnih predpisov
  • Nakup in prodaja podjetja
  • Prisilna poravnava in stečaj podjetja
  • Vrednotenje podjetja
  • Mednarodno bilančno in finančno pravo
  • Posamezna področja finančnega prava: finančne transakcije, carine, banke, zavarovalnice, skladi

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo