Doktorski seminar

70-111  Doktorski seminar

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Borut Kodrič

  Vsebina

Namen predmeta:

Doktorski seminar je namenjen pregledu teoretičnih pogledov in problemov/vprašanj ter objavljenih študij na specifično tematiko oz. področje raziskovanja študenta ter razvoja kritičnega pogleda na lastno in tuje raziskovalno delo.

Vsebina:

  • Pregled teoretičnih pogledov in problemov/vprašanj ter objavljenih študij na specifično tematiko oz. področje raziskovanja študenta.
  • Javna predstavitev študentovega raziskovalnega dela s področja njegove doktorske teme.
  • Vsebina predmeta se prilagaja individualnim dispozicijam doktorskega dela. 

Fakulteta vsako leto razpiše doktorske seminarje glede na izbrane doktorske teme in področija raziskovanja doktorskih študentov. Seminarji so namenjeni predstavitvam in obravnavam najnovejših raziskovalnih spoznanj in aktualnih problemov v okviru specifik raziskovalnih področij, s katerimi se študentje ukvarjajo. Seminarji se izvajajo v obliki srečanj za majhne skupine študentov iste usmeritve ali kot individualno delo s študenti.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo