Ekonometrija -3

65-008  Ekonometrija -3

magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: doc. dr. Borut Kodrič, izr. prof. dr. Arjana Brezigar Masten

  Vsebina

 • Uvod in ponovitev statističnih metod
 • Regresijski model več spremenljivk
 • Neprave spremenljivke
 • Odložene spremenljivke
 • Nelinearni regresijski modeli
 • Cenilka največjega verjetja
 • Panelni podatki in linearni regresijski model
 • Modeli binarne izbire
 • Regresija z instrumentaliziranimi spremenljivkami
 • Modeli simultanih enačb
 • Analiza časovnih serij
 • Vektorska avtoregresija (VAR)
 • Vektorska kointegrirana avtoregresija (VECM)
 • Sestava, ocenjevanje in uporaba ekonometričnih modelov v ekonomski analizi
 • Ocena četrtletnega ekonometričnega modela določene ekonomije

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo