Ekonomska statistika

06-329  Ekonomska statistika

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Borut Kodrič

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je študente seznaniti s ključnimi statističnimi koncepti ekonomskih pojavov in procesov ter njihovim statističnim merjenjem v praksi. Študentje se bodo usposobili za zbiranje ali iskanje ustreznih statističnih podatkov za obravnavani ekonomski problem, njihovo analiziranje in pravilno interpretacijo.

Vsebina

  • Potreba po ekonomski statistiki.
  • Ekonomska statistika kot področje uradne statistike (ustanove in organizacije statističnih sistemov, načela delovanja uradne statistike).
  • Sistem nacionalnih računov kot konceptualni okvir za merjenje ekonomskih pojavov.
  • Indeksna števila.
  • Statistika trga dela.
  • Statistika cen.
  • Statistika proizvodnje.
  • Mednarodne primerjave.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo