Ekonomsko okolje podjetja

05-307  Ekonomsko okolje podjetja

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Žiga Čepar, izr. prof. dr. Patricia Blatnik

  Vsebina

Namen predmeta

  • Spoznati osnove ekonomije.

Vsebina

  • Osnovni koncepti mikroekonomike, teorija povpraševanja.
  • Teorija proizvodnje.
  • Teorija stroškov.
  • Analiza delovanja podjetja v ekonomskem okolju popolne konkurence.
  • Osnovni koncepti makroekonomike, agregatna ponudba in agregatno povpraševanje.
  • Bruto domači proizvod.
  • Inflacija in ekonomska politika.

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo