Etika in kultura v poslovnem svetu

06-320  Etika in kultura v poslovnem svetu

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Primož Šterbenc

  Vsebina

Namen predmeta

 • Študente seznaniti z osnovami razumevanje kulture, etike in poslovne etike in jih usposobiti za samostojno etično odločanje ter teoretično raziskovanje etike.

Vsebina

 • Uvodni del: razgrnitev področja, nameni predmeta in napoved tematik. Pomen zgodovinsko-kritičnega pristopa pri obravnavi etike. Pojasnitev osnovnih pojmov in kategorij: etika, poslovna etika, kultura, poslovni svet.
 • Pojasnitev kulture: nastanek, manifestacije - predvsem vrednote, ravni, raziskave vrednotnih usmeritev, medkulturni stiki.
 • Pojasnitev nastanka etike: zgodovinski kontekst (temelji v antiki - Platon in Aristotel), politični kontekst.
 • Zaton antične etike in nastanek morale v judovsko-krščanski tradiciji. Vloga Svetega pisma pri oblikovanju moralnih kategorij. Judovsko-krščansko razumevanje temeljnih etičnih kategorij: dobrega, pravičnega, svobode … Razumevanje poslovnega sveta v judovsko-krščanski tradiciji.
 • Pomen protestantizma za oblikovanje modernega poslovnega sveta in nastanek nove, protestantske etike.
 • Moralni kontekst nastanka moderne ekonomije: Adam Smith kot moralni filozof in »oče« moderne ekonomije. Premestitev nekaterih bistvenih etičnih elementov, denimo: pravičnost in sebičnost.
 • Kantova etika dolžnosti.
 • Vloga managementa v oblikovanju poslovnega sveta: etični vidiki managerskih teorij od Taylorja do Druckerja.
 • Praktični vidiki poslovne etike; študije primerov.
 • Vrednote posameznika in vrednote organizacije.
 • Vrednote in interesi različnih deležnikov organizacije.
 • Družbena odgovornost podjetja, vključno z dilemami glede odpuščanja zaposlenih.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo