Filozofija in epistemologija raziskovanja

70-001  Filozofija in epistemologija raziskovanja

doktorski študijski program 3. stopnje Management

  Vsebina

  • Nosilni filozofski, zgodovinski in družboslovni koncepti na področju raziskovanja
  • Politične vede in antropologija
  • Ekonomske vede
  • Družbene vede
  • Kritična teorija
  • Holistični, transdisciplinarni, interdisciplinarni, ne-disciplinarni pristopi
  • Problemi, povezave in stičišča

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo