Filozofija znanosti in epistemologija

70-101  Filozofija znanosti in epistemologija

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein, prof. dr. Andrej Bertoncelj, izr. prof. dr. Suzana Laporšek

  Vsebina

Vsebina:

  • Nosilni filozofski, zgodovinski in družboslovni koncepti na področju raziskovanja.
  • Holistični, transdisciplinarni, interdisciplinarni, ne-disciplinarni pristopi.
  • Politične vede in antropologija.
  • Ekonomske vede.
  • Management.
  • Pravo.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo