Financiranje podjetij in finančna tveganja

05-322  Financiranje podjetij in finančna tveganja

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Igor Stubelj

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je usposobiti študente za reševanje osnovnih vprašanj zunanjega financiranja podjetij in finančnih tveganj podjetij.

Vsebina

  • Trg delnic in obveznic ter vrednotenje delnic in obveznic.
  • Trg posojil ter oblike dolgoročnih in kratkoročnih posojil.
  • Tvegani kapital, množično financiranje, IPO, ICO.
  • Razpisi, nepovratna sredstva, subvencionirane obrestne mere, jamstva.
  • Finančna tveganja podjetja ter obvladovanje teh tveganj.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo