Finančna ekonomika s perspektive informacijskega sistema

65-009  Finančna ekonomika s perspektive informacijskega sistema

magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: izr. prof. dr. Ana Grdović Gnip

  Vsebina

 • Kriteriji odločanja o dolgoročnih investicijah. Procedura izračunavanja in evalvacije učinkov odločitev o investicijah (neto sedanja vrednost, indeks dobičkonosnosti, notranja stopnja donosa, čas povračila investicije).
 • Najem in vračilo kredita, nabava surovin in materialov.
 • Proizvodnja: plače, kontrola kakovosti, odločanje v proizvodnji, odločanje o plačevanju, sprejemanje rešitev v zvezi s kontrolo kakovosti).
 • Prodaja proizvodov (cene, kakovost, oglaševanje).
 • Preprečevanje bankrota.
 • Odpiranje in zapiranje depozitov, odločanje o predčasnem poplačilu kreditov.
 • Odpis opreme, prodaja surovin in materialov.
 • Upravljanje z denarnim tokom.
 • Izdaja obveznic (politika podjetja).
 • Naložbe v finančno premoženje.
 • Metode in tehnike finančne analize.
 • Priprava poslovnega poročila.
 • Predstavitev in zagovarjanje poslovnega poročila


Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo