Finančne institucije: delovanje, regulacija, tveganja

65-005  Finančne institucije: delovanje, regulacija, tveganja

magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: izr. prof. dr. Suzana Laporšek

  Vsebina

  • Finančni sistem, finančni posredniki in finančni trgi: pomen, funkcije, vrste in trendi
  • Bančni sistem: razvoj, pomen, funkcije in vloga v ekonomskem sistemu, struktura bančnega sistema (centralna banka in vrste bank), načela in značilnosti poslovanja bank in bančnih poslov, regulacija in nadzor na področju bančništva
  • Nedepozitne finančne institucije: vrste, pomen, funkcije, značilnosti poslovanja in trgovanja ter trendi
  • Merjenje in upravljanje tveganj
  • Regulacija in nadzor finančnega sektorja
  • Posebnosti finančnih institucij v Sloveniji in EU

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo