Finančni management 1

60-306  Finančni management 1

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Igor Stubelj, izr. prof. dr. Suzana Laporšek

  Vsebina

Namen predmeta

Študenta usposobiti za uporabo orodij finančnega managementa, ki odločevalcem v podjetju pomagajo oceniti posledice poslovnih odločitev na likvidnost, uspešnost poslovanja in tveganja podjetja.

Vsebina

  • Finančno okolje.
  • Tveganje in zahtevana donosnost podjetja. Določanje stroška kapitala.
  • Finančno načrtovanje poslovanja podjetja (ocena dodatno potrebnih finančnih sredstev v primeru konstantnih in spremenljivih razmerij).
  • Vrednotenje projektov / finančna analiza za investicijsko odločanje:

ocena denarnih tokov,
investicijski kriteriji,
analiza tveganja (občutljivost, scenariji, simulacije, realne opcije in drevesa odločanja),
nadomestitvene verige in enakovredne letne anuitete.

  • Finančni vidiki upravljanja kratkoročnih naložb in kratkoročnih obveznosti:

obrat denarja,
načrtovanje denarnih tokov,
zaloge,
terjatve (kreditna politika in analiza sprememb),
kratkoročne finančne naložbe,
kratkoročno financiranje.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo