Finančni management 2

60-323  Finančni management 2

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Igor Stubelj, izr. prof. dr. Suzana Laporšek

  Vsebina

Namen predmeta

Nadgraditi znanja finančnega managementa, ki jih je študent osvojil v prvem letniku, s poudarkom na vrednosti podjetja, strateških finančnih odločitvah in tveganjih.

Vsebina

  • Vrednotenje podjetja

vrednotenje delnic
management, ki temelji na vrednosti podjetja
količniki vrednosti

  • Politika distribucije
  • Združitve podjetij
  • Upravljanje s tveganji
  • Realne opcije in njihovo vrednotenje
  • Mednarodni finančni management

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo