Individualne oblike prenosa znanja 1

70-112  Individualne oblike prenosa znanja 1

doktorski študijski program 3. stopnje Management

  Vsebina

Vsebina:

  • Udeležba na seminarjih in delavnicah UP FM,
  • aktivna udeležba na konferencah in okroglih mizah na FM in drugod,
  • sodelovanje pri raziskovalnih in razvojnih projektih FM,
  • objava ter predstavitev znanstvenih prispevkov in člankov na seminarjih FM,
  • aktivno vključevanje v izobraževalno delo FM in stroke,
  • izjemni strokovni in znanstveni dosežki.

Vsak študent vodi zbirno mapo (portfolio), v katero vlaga svoja dela ter potrdila in dokazila o udeležbi na zgoraj navedenih aktivnostih.

Aktivnosti morajo biti s področja študija in morajo biti opravljene v času študija.

Merila za vrednotenje aktivnosti so dosegljiva na povezavi https://www.fm-kp.si/izobrazevanje/programi_3_stopnje/management/merila 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo