Individualne oblike prenosa znanja 2

70-114  Individualne oblike prenosa znanja 2

doktorski študijski program 3. stopnje Management

  Vsebina

Vsebina:

Udeležba na seminarjih in delavnicah UP FM,
aktivna udeležba na konferencah in okroglih mizah na FM in drugod,  
sodelovanje pri raziskovalnih in razvojnih projektih FM,  
objava ter predstavitev znanstvenih prispevkov in člankov na seminarjih FM,  
aktivno vključevanje v izobraževalno delo FM in stroke,  
izjemni strokovni in znanstveni dosežki.

Vsak študent vodi zbirno mapo (portfolio), v katero vlaga svoja dela ter potrdila in dokazila o udeležbi na zgoraj navedenih aktivnostih.

Aktivnosti morajo biti s področja študija in morajo biti opravljene v času študija.

Merila za vrednotenje aktivnosti so dosegljiva na povezavi https://www.fm-kp.si/izobrazevanje/programi_3_stopnje/management/merila

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo