Individualno raziskovalno delo 5 – Delo na disertaciji 2

70-115  Individualno raziskovalno delo 5 – Delo na disertaciji 2

doktorski študijski program 3. stopnje Management

  Vsebina

Vsebina:

  • doktorska disertacija
  • znanstvena besedila, znanstveni članek
  • znanstvena monografij
  • znanstveno raziskovanje

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo