Informacijska tehnologija - orodje podjetnika

64-013  Informacijska tehnologija - orodje podjetnika

magistrski študijski program 2. stopnje Inoviranje in podjetništvo

Nosilec: izr. prof. dr. Viktorija Florjančič

  Vsebina

  • Informacijska družba, priložnost za inovativno delovanje in poslovanje
  • Strateška uporaba IT
  • Baze podatkov in poslovno obveščanje
  • Pridobivanje in vzdrževanje IT rešitev
  • E-poslovanje in delovanje v oblaku
  • Etični, pravni in drugi vidiki informacijske družbe

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo