Izbrane teme iz ekonomije

70-123  Izbrane teme iz ekonomije

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Štefan Bojnec, prof. dr. Žiga Čepar

  Vsebina

Vsebina:

1. Analiza rasti podjetja (dr. Žižmond)

 • Neoklasična in postkeynesianska teorija podjetja
 • Specifični dejavniki rasti podjetja
 • Analiza dejavnikov rasti podjetij (produkcijske in stroškovne funkcije, produktivnost, vstop in izstop podjetij, dejavniki mobilnosti dela in kapitala med in znotraj gospodarskih dejavnosti in med podjetij)
 • Analiza dejavnikov mobilnosti podjetij znotraj in med gospodarskimi dejavnostmi

2. Sodobni razvoj ekonomike podjetij, panog in regij (dr. Bojnec)

 • Analiza uspešnosti in dinamike podjetij
 • Prestrukturiranje podjetij in panog ter kreativne industrije
 • Kohezija in regionalni razvoj
 • Konkurenčnost in lokalni razvoj

3. Globalna konkurenca, mednarodna trgovina in cene (dr. Bojnec)

 • Razumevanje globalne trgovine
 • Principi in splošna teorija trgovine in konkurence
 • Nameni proste trgovine in konkurenčnih trgov
 • Koristi od proste trgovine in učinki sodobnih tehnologij na trgovino
 • Analiza trgov in cen, učinki deregulacije in liberalizacije trgov (tržne strukture, cene, kakovost ponudbe in možni učinki na blaginjo potrošnikov)

4. Trg dela (dr. Vodopivec)

 • Ponudba dela in povpraševanje po delu
 • Iskanje in ujemanje na trgu dela
 • Vloga in pomen človeškega kapitala
 • Aktivnost, zaposlenost in brezposelnost
 • Institucije trga dela in makroekonomski rezultati

5. Teorija in analiza gospodarske rasti (dr. Novak)

 • Geneza teorij gospodarske rasti - Solow-Swan, Ramsey-Cass-Koopmans, Lucas, Romer, Kaldor-Pasinetti-Robinson, Dixon-Thirlwall
 • Analiza realne konvergence

6. Politična ekonomija (dr. Šušteršič)

 • Ekonomska politika: ekonomski modeli teorije javne izbire in teorije družbene izbire
 • Institucije: različni pristopi in modeli institucionalne ekonomije in ekonomske analize prava na makro in mikro ekonomski ravni
 • Homo oeconomicus: sodobni pristopi v ekonomski psihologiji in implikacije za ekonomsko teorijo

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo