Izbrane teme iz etike, politike in filozofije managementa

70-010  Izbrane teme iz etike, politike in filozofije managementa

doktorski študijski program 3. stopnje Management

  Vsebina

Uvod

 • Temeljni pojmi: management, etika, politika, politike, filozofija, posebej »praktična filozofija«, znanost, posebej »družboslovje«, znanost (science) in znanje (knowledge)
 • Metodologija/e: hermenevtika, »praktična filozofija« (Aristotelovsko razumljena): metodično razlikovanja med spraševanjem in problematiziranjem. Skupinsko hermenevtično proučevanje temeljnih tekstov navedenega področja (branje in interpretiranje dveh ključnih tekstov stavek za stavkom), primerjalna analiza teorij in konkretnih položajev v dobi globalizacije, razprava ter spodbujanje k problematiziranju obravnavanega v luči sodobnih etičnih dilem

Ključne teme

 • Management in filozofija-management in politika, politike
 • Management in upravljanje, vladanje
 • Management in družba, družbeno
 • Management, delo (poiein), delovanje (praxis) in etika
 • Zgodovina managementa
 • Problematika kritičnega managementa
 • Problem etike, politike in družboslovja sploh v kontekstu managementa
 • Razlike med družboslovjem in humanistiko
 • Problem kapitalizma, post-kapitalizma, globalizacije in post-socializma v luči management
 • Sodobna »kriza« in etične dimenzije nastalega položaja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo