Izbrane teme iz financ in finančno-računovodske analize

70-118  Izbrane teme iz financ in finančno-računovodske analize

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Franko Milost, prof. dr. Igor Stubelj

  Vsebina

Vsebina:

Finance, izbrane teme s področij:

  • Finančni management podjetja
  • Finančni sistem
  • Mednarodne finance
  • Javne finance

Računovodstvo:

  • Izbrane teme s področja računovodstva
  • Predlogi možnih novih smeri raziskovanja s področja računovodstva

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo