Izbrane teme iz financ in finančno-računovodske analize

70-009  Izbrane teme iz financ in finančno-računovodske analize

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Franko Milost, prof. dr. Igor Stubelj

  Vsebina

Finance

  • Finančni management podjetja
  • Finančni sistem
  • Mednarodne finance
  • Javne finance


Računovodsvto

  • Glavne smeri raziskovanja iz izbrane teme s področja financ in finančno-računovodstva
  • Predlogi možnih novih smeri raziskovanja iz izbrane teme s področja financ in računovodstva

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo