Izbrane teme iz informacijske družbe

70-126  Izbrane teme iz informacijske družbe

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Viktorija Florjančič

  Vsebina

Vsebina:

  • Življenje, poslovanje in sodelovanje na oblaku.
  • Učinki uporabe IKT v podjetjih in v družbi.
  • Vloga IKT pri trajnostnem razvoju podjetja in družbe.
  • E-demokracija in informatika v javni upravi.
  • IKT na področju izobraževanja in usposabljanja.
  • Varnost in zasebnost na spletu.
  • Spletni kriminal.
  • Etični in družbeni vidiki informacijske družbe.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo