Izbrane teme iz informacijske družbe

70-017  Izbrane teme iz informacijske družbe

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Viktorija Florjančič

  Vsebina

  • Življenje, poslovanje in sodelovanje na oblaku
  • Učinki uporabe IKT v podjetjih in v družbi
  • Vloga IKT pri trajnostnem razvoju podjetja in družbe
  • E-demokracija in informatika v javni upravi
  • IKT na področju izobraževanja in usposabljanja
  • Varnost in zasebnost na spletu
  • Spletni kriminal
  • Etični in družbeni vidiki informacijske družbe

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo