Izbrane teme iz managementa

70-122  Izbrane teme iz managementa

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Roberto Biloslavo

  Vsebina

Vsebina:

  • Snovanje teorij v managementu.
  • Izbrana poglavja iz teorije managementa.
  • Izbrana poglavja iz teorije organizacije.
  • Izbrana poglavja iz psihologije organizacije.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo