Izbrane teme iz managementa kakovosti in inoviranja

70-125  Izbrane teme iz managementa kakovosti in inoviranja

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Borut Likar

  Vsebina

Vsebina:

  • Celovit management kakovosti in poslovna odličnost.
  • Spremembe pri uvajanju različnih sistemov managementa kakovosti..
  • Učinki pridobitve sistema managementa kakovosti v organizaciji in nadaljnji razvoj.
  • Sistemi managementa kakovosti in njihove integracije.
  • Inovativnost in mednarodna konkurenčnost.
  • Strateški in operativni vidiki inovacijskih procesov v organizaciji (gospodarska organizacija, izobraževalni sistem ter drugo).
  • Spremljanje inovacijskih procesov ter izgradnja inovativne organizacije.
  • Odprto inoviranje v mednarodnem okolju.
  • Obvladovanje tehnoloških in netehnoloških inovacij.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo