Izbrane teme iz managementa kakovosti in inoviranja

70-016  Izbrane teme iz managementa kakovosti in inoviranja

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Borut Likar

  Vsebina

  • Celovit management kakovosti in poslovna odličnost
  • Spremembe pri uvajanju različnih sistemov managementa kakovosti
  • Učinki pridobitve sistema managementa kakovosti v organizaciji in nadaljnji razvoj
  • Sistemi managementa kakovosti in njihove integracije
  • Inovativnost in mednarodna konkurenčnost
  • Strateški in operativni vidiki inovacijskih procesov v organizaciji (gospodarska organizacija, izobraževalni sistem ter drugo)
  • Spremljanje inovacijskih procesov ter izgradnja inovativne organizacije
  • Odprto inoviranje v mednarodnem okolju
  • Obvladovanje tehnoloških in netehnoloških inovacij

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo