Izbrane teme iz managementa trajnostnega razvoja

70-012  Izbrane teme iz managementa trajnostnega razvoja

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Mirko Markič, prof. dr. Andrej Bertoncelj

  Vsebina

  • Snovanje teorij v managementu trajnostnega razvoja

  • Izbrana ekonomska vsebina (poglavja) iz trajnostnega razvoja

  • Izbrana okoljska vsebina (poglavja) iz trajnostnega razvoja

  • Izbrana socio-politična vsebina (poglavja) iz trajnostnega razvoja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo