Izbrane teme iz marketinga

70-019  Izbrane teme iz marketinga

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Armand Faganel

  Vsebina

  • Opredelitve in modeli iz izbrane vsebine (poglavij) s področja raziskovanja marketinga.
  • Ugotavljanje glavnih smeri raziskovanja iz izbrane vsebine s področja raziskovanja marketinga.
  • Ugotavljanje vrzeli in možnih novih smeri raziskovanja iz izbrane vsebine s področja marketinga.
  • Predlog(i) novih znanstvenih rešitev, snovanje teorij v marketingu.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo