Izbrane teme iz podjetništva

70-117  Izbrane teme iz podjetništva

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Mitja Ruzzier, izr. prof. dr. Jana Hojnik

  Vsebina

Vsebina:

  • Opredelitve in modeli iz izbrane vsebine (poglavij) s področja raziskovanja podjetništva.
  • Ugotavljanje glavnih smeri raziskovanja iz izbrane vsebine s področja raziskovanja podjetništva.
  • Ugotavljanje vrzeli in možnih novih smeri raziskovanja iz izbrane vsebine s področja podjetništva.
  • Predlog(i) novih znanstvenih rešitev.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo