Izbrane teme iz podjetništva

70-008  Izbrane teme iz podjetništva

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel , prof. dr. Mitja Ruzzier

  Vsebina

  • Opredelitve in modeli iz izbrane vsebine (poglavij) s področja raziskovanja podjetništva
  • Ugotavljanje glavnih smeri raziskovanja iz izbrane vsebine s področja raziskovanja podjetništva
  • Ugotavljanje vrzeli in možnih novih smeri raziskovanja iz izbrane vsebine s področja podjetništva
  • Predlog(i) novih znanstvenih rešitev

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo