Izbrane teme iz managementa

70-013  Izbrane teme iz managementa

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Roberto Biloslavo

  Vsebina

  • Snovanje teorij v managementu
  • Izbrana poglavja iz teorije managementa
  • Izbrana poglavja iz teorije organizacije
  • Izbrana poglavja iz psihologije organizacije

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo