Izbrane teme o metodah analize podatkov

70-107  Izbrane teme o metodah analize podatkov

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Anita Trnavčević

  Vsebina

Vsebina:

Modul 1: Optimizacija

 • linearno programiranje
 • optimizacija funkcije več spremenljivk
 • optimizacija funkcije več spremenljivk nad omejenim območjem

Modul 2: Matematično modeliranje

 • diskretni dinamični sistemi
 • diskretna stohastika
 • empirično modeliranje
 • zvezni modeli
 • zvezna stohastika

Modul 3: Operacijske raziskave

 • drugi algoritmi linearnega programiranja
 • mrežni optimizacijski modeli in dinamično programiranje
 • nelinearno programiranje
 • teorija iger
 • teorija odločanja

Modul 4: Verjetnost in statistika

 • verjetnost in verjetnostne porazdelitve
 • vzorčne porazdelitve
 • naključne spremenljivke
 • centralni limitni izrek
 • preverjanje statističnih domnev
 • ocenjevanje statističnih parametrov

Modul 5: Multivariatna analiza

 • faktorska analiza
 • diskriminantna analiza
 • klasifikacijska analiza
 • večkratna regresija
 • logistična regresija
 • strukturno modeliranje
 • analiza časovnih vrst

Modul 6: Analiza kvalitativnih podatkov

 • metoda analize vsebine (content analysis method)
 • utemeljena teorija in z njo povezana utemeljena analiza
 • tematiziranje, kodiranje, kategoriziranje, analiza in interpretacija

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo