Izbrane teme o metodah zbiranja podatkov

70-108  Izbrane teme o metodah zbiranja podatkov

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Anita Trnavčević, doc. dr. Borut Kodrič

  Vsebina

Vsebina:

Modul 1: Anketa in anketni vprašalnik

 • zasnova anketnega vprašalnika
 • zanesljivost in veljavnost
 • vrste vprašanj

Modul 2: Intervju

 • klasifikacje
 • splošna kvalitatvina raziskava in intervju
 • specifična kvalitativna raziskava in intervju

Modul 3: Raziskava mešanih metod

 • zasnova, utemeljenost in smotrnost raziskave mešanih metod
 • triangulacija ali mešane metode?
 • izzivi interpretacije podatkov

Modul 4: Sekundarni viri podatkov

 • področja uradne statistike
 • statistični standardi in kakovost v uradni statistiki
 • masovni podatki

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo