Javne finance (proračun)

65-011  Javne finance (proračun)

magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: prof. dr. Tatjana Horvat

  Vsebina

 • Finance javnega sektorja. Vsebine in ključni pojmi: Bistvo javnih financ. Finančne funkcije. Finančni sistem. Finance javnega sektorja in struktura finančnega sistema. Vsebina, struktura in obseg državnega in občinskega proračuna.
 • Vsebina in ključni pojmi proračunskega sistema.
 • Proračunski prihodki in odhodki. Vsebine in ključni pojmi: proračuni prihodkov. Nastanek proračunskih prihodkov. Vrste proračunskih prihodkov. Davčni in nedavčni prihodki. Lastni prihodki. Prihodki zveznih, regionalnih in lokalnih proračunov. Pristojnosti zveznih organov zakonodajne in izvršne oblasti o oblikovanju proračunskih prihodkov.
 • Vrste in oblike proračunskih odhodkov.
 • Presežek in primanjkljaj. Državni dolg. Vsebine in ključni pojmi: Koncept primanjkljaja in presežka proračuna. Viri financiranja, proračunski primanjkljaj. Javni dolg.
 • Notranji medvladni odnosi. Skladi. Finančne pomoči. Subvencije.
 • Postopek nastajanja proračuna. Reforme. Orodja za doseganje ciljev reforme.
 • Priprava, pregled in odobritev projektov pri načrtovanju srednjeročnega proračuna. Vsebine in ključni pojmi.
 • Osnove o izvrševanju proračuna. Izvedba zakladnice proračunov. Osnove izvrševanja proračuna. Izvrševanje proračuna prihodkov. Glavne faze izvrševanja proračuna odhodkov. Sporočilo o obsegu proračunskih sredstev. Proračunska obveznost. Sprejetje in prilagajanje meje proračunskih obveznosti. Spreminjanje meje proračunskih obveznosti. Sprejetje finančnih obveznosti. Potrditev finančnih obveznosti. Odhodki iz proračunskih sredstev. Sprememba sredstev proračuna. Zmanjšanje proračunskih izdatkov. Zaklepanje proračuna.  Lokalni proračuni.
 • Delovanje proračunske zakladnice. Vrste računov. Finančni tokovi. Dohodek javnih zavodov.
 • Državni finančni nadzor. Finančni nadzor: pojem, vrste, načela. Državni in občinski finančni nadzor. Organi držav in občinskega finančnega nadzora. Načela finančnega nadzora. Oblike in metode državni (občinski) finančnega nadzora. Učinkovitost finančnega nadzora. Splošne značilnosti finančnega nadzora v javnem sektorju. Pravna ureditev finančnega nadzora v javnem sektorju. Oblike finančnega nadzora. Organi davčnega nadzora. Metode proračunskega in finančnega nadzora. Nadzor nad ciljno porabo proračunskih sredstev. Finančni nadzor nad izvedbo zveznega proračuna in državnih izvenproračunskih sredstev. Finančni nadzor na regionalni ravni. Mestni finančni nadzor. Odgovornost za kršitve proračunske zakonodaje. Uporaba ukrepov odgovornosti.
  Javne finance Ruske federacije.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo