Jezikovne in kulturne prepreke in evropsko podjetništvo

60-330  Jezikovne in kulturne prepreke in evropsko podjetništvo

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Igor Rižnar

  Vsebina

Namen predmeta

Namen predmeta je ozavestiti študente o jezikovnih in kulturnih preprekah v kontekstu evropskega podjetništva.

Vsebina

  • GEM študije od leta 1999 do 2020
  • Evropska jezikovna priporočila MSP
  • Kulturne razlike in podjetništvo
  • Jezikovne razlike in podjetništvo
  • Jezikovna in kulturna raznolikost – prednost ali slabost?

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo