Jezikovne strategije in MSP

60-329  Jezikovne strategije in MSP

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Igor Rižnar

  Vsebina

Namen predmeta

Namen poredmeta je ozavestiti študente o pomembnosti poznavanja jezikovnih strategij za mala in srednje velika podjetja.

Vsebina

  • Študija ELAN
  • Jezikovne strategije za MSP
  • Vloga GEM pri ozaveščanju MSP o pomembnosti jezikovnih strategij
  • Evropska jezikovna priporočila

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo