Kadrovski management

05-325  Kadrovski management

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Ana Arzenšek

  Vsebina

Namen predmeta

  • Študent bo spoznal vlogo kadrovske funkcije v organizaciji. Spoznaval bo osnovne naloge kadrovikov in pridobil veščine za tipične kadrovske naloge, in sicer  opis in analiza dela, oglas za delo, prijava za delo in selekcija kadrov. Obenem bo razumel proces spremljanja in vrednotenja delovne uspešnosti in razvoja kadrov, svoje znanje pa učinkovito prenesel v prakso.

Vsebina

  • Osnovni koncepti s področja in vloga kadrovskega managementa.
  • Delovno mesto in analiza dela.
  • Načrtovanje kadrov.
  • Pridobivanje in izbor kadrov.
  • Spremljanje in razvijanje delovne uspešnosti.
  • Usposabljanje in razvoj kadrov.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo