Kvalitativna metodologija raziskovalnega dela

70-102  Kvalitativna metodologija raziskovalnega dela

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Anita Trnavčević

  Vsebina

Vsebina:

  • Poglobljen vpogled v paradigmi raziskovanja. Raziskovalni pristopi in raziskovalne metode.
  • Analiza primerov znanstvenih raziskav.
  • Raziskovalni pristopi, metode in proces pri pisanju in objavljanju znanstvenih člankov.
  • Vrste kvalitativnih raziskav, njihove značilnosti in posebnosti.
  • Študija primera (definicija primera, vzorec, metode zbiranja in analize podatkov, diskurzivna analiza).
  • Etnografska študija (zasnova, zbiranje podatkov, analiza podatkov, poročanje o raziskavi).
  • Akcijska raziskava (značilnosti akcijskega raziskovanja, zasnova akcijske raziskave, vzorec, metode zbiranja podatkov in analiza, poročanje o ugotovitvah).

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo