Kvalitativna metodologija raziskovalnega dela

70-003  Kvalitativna metodologija raziskovalnega dela

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Anita Trnavčević

  Vsebina

  • Raziskovalni pristopi in raziskovalne metode.

  • Analiza primerov znanstvenih raziskav.

  • Raziskovalni pristopi, metode in proces pri pisanju in objavljanju znanstvenih člankov.

  • Vrste kvalitativnih raziskav, njihove značilnosti in posebnosti.

  • Študija primera (definicija primera, vzorec, metode zbiranja in analize podatkov, diskurzivna analiza).

  • Etnografska študija (zasnova, zbiranje podatkov, analiza podatkov, poročanje o raziskavi).

  • Akcijska raziskava (značilnosti akcijskega raziskovanja, zasnova akcijske raziskave, vzorec, metode zbiranja podatkov in analiza, poročanje o ugotovitvah).

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo