Kvantitativna metodologija raziskovalnega dela

70-103  Kvantitativna metodologija raziskovalnega dela

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Borut Kodrič

  Vsebina

Vsebina:

 • Poglobljen vpogled v kvantitativno paradigmo raziskovanja.
 • Načrtovanje kvantitativne raziskave.
 • Izpeljava raziskovalnih hipotez in izzivi statističnega preizkušanja njihovega veljavnosti.
 • Vloga konceptualizacije in operacionalizacija v empiričnih raziskavah na področju družboslovja.
 • Oblikovanje inštrumentov za primarno zbiranje podatkov in izzivi vzorčnih opazovanj.
 • Učinkovita raba sekundarnih virov podatkov.
 • Metodološki izzivi analize kvantitativnih podatkov.
 • Pregled metod multivariatne analize:
  razvrščanje v skupine
  regresijska analiza
  analiza glavnih komponent
  faktorska analiza

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo