Kvantitativna metodologija raziskovalnega dela

70-002  Kvantitativna metodologija raziskovalnega dela

doktorski študijski program 3. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Ajda Fošner

  Vsebina

Obvezne vsebine

  • Analiza metričnih prostorov
  • Linearna algebra

Izbirne vsebine

  • Optimizacija
  • Matematično modeliranje
  • Operacijske raziskave
  • Verjetnost in statistika
  • Multivariantna analiza
  • Zbiranje podatkov

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo