Management

06-300  Management

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Mirko Markič

  Vsebina

Namen predmeta

  • Seznaniti študente z osnovnimi znanji, veščinami, orodji in tehnikami na področju managementa in jih opremiti s kompetencami za izvedbo procesov s pomočjo in preko ljudi v formalno organiziranih skupinah.

Vsebina predmeta

  • Uvod v management – osnovna terminologija in razvoj managementa.
  • Okolje managementa.
  • Planiranje in odločanje.
  • Organiziranje in viri.
  • Vodenje in motiviranje.
  • Kontroliranje in uspešnost.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo