Management e-poslovanja

60-317  Management e-poslovanja

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Dušan Lesjak

  Vsebina

Namen predmeta

Uporabiti znanja za delovanje v digitalni ekonomiji in družbi.

Vsebina

  • Temelji managementa e-poslovanja
  • Značilnosti e-poslovanja v teoriji in praksi
  • Management e-plačevanje
  • Management varnosti e-poslovanja
  • Strategije e-poslovanja
  • Analiza in snovanje e-poslovanja
  • Uvajanje in ekonomika e-poslovanja
  • Pravni, družbeni in etični izzivi e-poslovanja

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo