Management in organizacija

60-301  Management in organizacija

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Mirko Markič

  Vsebina

Namen predmeta

Usposobiti študente z zahtevnejšimi praktičnimi znanji, veščinami, orodji ter tehnikami na področju metafore organizacije in managementa, ki prispevajo k uspešnosti podjetja ali druge ustanove.

Vsebina

  • Ponovitev temeljnih zasnov managementa in organizacije
  • Management kakovosti dela
  • Podobe organizacij in management
  • Politika trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v organizaciji
  • Managerska orodja in trendi za obvladovanje organizacije
  • Management uspešnosti organizacije

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo