Management mednarodnega poslovanja

64-015  Management mednarodnega poslovanja

magistrski študijski program 2. stopnje Inoviranje in podjetništvo

Nosilec: izr. prof. dr. Dragan Kesič

  Vsebina

 • Pomen in vloga globalizacije, internacionalizacije in mednarodnega poslovanja
 • Globalizacija in internacionalizacija poslovanja
 • Pomen inovacij in inovativnosti v mednarodnem poslovanju
 • Konkurenca in konkurenčnost v mednarodnem poslovanju s poudarkom na inovativnosti
 • Vrste podjetij v mednarodnem poslovanju 
 • Spodbude in omejitve za mednarodno poslovanje
 • Značilnosti poslovanja velikih podjetij v mednarodnem poslovanju
 • Značilnosti poslovanja malih podjetij v mednarodnem poslovanju
 • Načini vstopa in delovanja na tujih trgih
 • Mednarodne organizacije in institucije, ki so pomembne za mednarodno poslovanje – WTO, OECD, IMF, WIPO
 • Pomen in vloga WIPO v mednarodnem poslovanju
 • Ponarejeni izdelki v mednarodnem poslovanju – zakaj in posledice
 • Oblike uravnavanja mednarodnega poslovanja
 • Tveganja v mednarodnem poslovanju
 • Cene in kalkulacije v mednarodnem poslovanju
 • Vloga informacijsko-komunikacijske tehnologije v mednarodnem poslovanju
 • Izdelčni management v mednarodnem poslovanju s poudarkom na inoviranju
 • Pomen komuniciranja v mednarodnem poslovanju
 • Mednarodna pogajanja s poudarkom na inoviranju

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo