Management oskrbnih verig

60-304  Management oskrbnih verig

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Klemen Kavčič

  Vsebina

Namen predmeta

Študentje ovrednotijo strategije nabavnega trženja za različne načine sodelovanja udeležencev v oskrbni verigi, zasnujejo strategije zunanjega izvajanja dejavnosti in argumentirajo načine povezovanja.
Študentje izračunajo model taktnega časa, analizirajo čase ciklov vitke oskrbne verige in pojasnijo tiste aktivnosti v procesu, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti za odjemalca.

Vsebina

  • Sodobni koncepti managementa oskrbnih verig.
  • Pomembnost strateškega snovanja v oskrbnih verigah.
  • Razsežnosti procesov povezovanja med organizacijami (interesni, pogodbeni, lastninski vidiki).
  • Strategije zunanjega izvajanja dejavnosti (operativna in strateška raven).
  • Model taktnega časa in časa cikla.
  • Tveganja in vitke oskrbne verige.
  • Nabavna matrika (Kraljičev model) in strategije nabavnega trženja.

 

 

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo