Management oskrbnih verig

60-138  Management oskrbnih verig

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Klemen Kavčič

  Vsebina

  • Osnove managementa oskrbnih verig
  • Pomembnost strateškega snovanja v oskrbnih verigah
  • Udeleženci oskrbnih verig
  • Snovanje strategij v oskrbnih verigah
  • Komuniciranje med udeleženci oskrbne verige
  • Odločanje kot način obvladovanja oskrbnih verig
  • Tveganja v oskrbnih verigah
  • Interesni in instrumentalni vidiki oskrbnih verig
  • Razsežnosti procesov povezovanja med organizacijami

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo