Management poslovnih procesov

60-302  Management poslovnih procesov

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Aleksander Janeš

  Vsebina

Namen predmeta

Poglobljeno razumevanja procesne usmerjenosti  za učinkovito in uspešno  izvajanje operacij organizacij.

Vsebina

  • Temeljni koncept managementa poslovnih procesov 
  • Procesna usmerjenost in strateški vidiki managementa poslovnih procesov
  • Proces strateškega načrtovanja managementa poslovnih procesov
  • Modeli in merjenje zrelosti organizacije
  • Modeliranje strateških in operativnih poslovnih procesov
  • Ključni kazalniki in merila, mehki dejavniki in stalne izboljšave poslovnih procesov
  • Sodobni pristopi in trendi managementa poslovnih procesov

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo